Kruszarki

Praktycznie przy jakiejkolwiek budowie jednym z najistotniejszych towarów jest beton. Towar ten powstaje na skutek spojenia oraz potem stwardnienia kompozycji betonowej (kruszywo plus cement pozytyw woda). Machiny budownicze biorące udział w tej produkcji to głównie różnorodnego rodzaju betoniarki i kruszarki. Służą one do wzburzania czynników, tj. cementu, piasku i wody w celu wytworzenia właściwego betonu. Sztampowe machiny tego rodzaju przypominają swoim kształtem bęben, obracający się, poprzez co masa wewnątrz zostaje dokładnie wymieszana. Ta machina budownicza jest nieoceniona, przedtem należy było ręcznie wzburzać składniki do wygenerowania betonowej masy. Po pewnym czasie masa betonowa zostaje przetransportowana na miejsce budowy. Machina budowlana, jaka wykonuje tą czynność, jest duża betoniarka zainstalowana na platformie samochodu ciężarowego. Pojazdy takie zwane są potocznie betonomieszarkami. Są umeblowane w ulubiony, zamknięty bęben obracający się dookoła własnej osi. W takim wehikule musi być zawsze możliwość pompowania betonu.